Rozmanitost sloves v angličtině: od modálních po podmiňovací

Slovesa hrají klíčovou roli v angličtině, formují strukturu vět a dodávají jim význam. Mezi důležitá slovíčka patří nejen modální slovesa – angličtina má i další druhy, které rozšiřují naše možnosti vyjádření. V tomto blogu se zaměříme na různé typy sloves, od modálních po podmiňovací.

 

1. Hlavní (nezvláštní) slovesa

Hlavní slovesa jsou základní stavební kameny vět. Vyjadřují akce nebo stavy. Většina běžných slov, která si spojíte s konkrétní činností, patří do této kategorie.

 • Příklad v češtině: Dnes běhám v parku.
 • Příklad v angličtině: Today, I run in the park.

 

2. Modální slovesa

Modální slovesa jsou unikátní tím, že mění význam hlavního slovesa a přidávají nuance jako nutnost, možnost, povolení, schopnost nebo pravděpodobnost.

 • Příklad v češtině: Můžete pomoci s úklidem?
 • Příklad v angličtině: Can you help with the cleaning?

​​Seznam modálních sloves

V angličtině existuje několik hlavních modálních sloves, z nichž každé má svůj specifický význam a použití:

 • Can: vyjadřuje schopnost nebo dovednost.
 • Could: může znamenat minulou schopnost nebo zdvořilou žádost.
 • May: vyjadřuje možnost nebo povolení.
 • Might: vyjadřuje menší pravděpodobnost než “may”.
 • Shall: často používáno ve vyhrocených otázkách nebo slibech.
 • Should: radí nebo vyjadřuje povinnost.
 • Will: vyjadřuje budoucí událost nebo vůli.
 • Would: často používáno v minulosti nebo v zdvořilých výrazech.

Jak se používají modální slovesa?

V záporných větách: Modální sloveso se obvykle neguje pomocí slova “not” umístěného před ním.

 • Příklad: He can’t speak Spanish.

V otázkách: Modální sloveso se často umisťuje na začátek otázky.

 • Příklad: Can you swim?

Ve zdvořilých výrazech: Modální slovesa, jako “could” a “would,” jsou často používána ve zdvořilých otázkách a žádostech.

 • Příklad: Could you please pass the salt?

Modální slovesa a časování

Modální slovesa nemají vlastní časování. Jsou neměnná, a proto se vždy používají v základní formě. Například, namísto “He cans swim” říkáme “He can swim.”

Specifická významová rozdílnost

Každé modální sloveso nese svůj vlastní významový odstín, což přináší do vět subtilní rozdíly.

 • Příklad: Must you go now? (vyjadřuje nutnost)

 

3. Příčinná (kauzální) slovesa

Tato slovesa vyjadřují příčinný vztah mezi dvěma věcmi nebo jevy. Jsou klíčová pro popis toho, co způsobuje daný jev.

 • Příklad v češtině: Spánek způsobuje regeneraci těla.
 • Příklad v angličtině: Sleep causes body regeneration.

 

4. Stavová slovesa

Stavová slovesa vyjadřují trvalý stav nebo podmínku, nikoli konkrétní činnost. Jsou důležitá pro popis duševního nebo fyzického stavu.

 • Příklad v češtině: Ona je šťastná.
 • Příklad v angličtině: She is happy.

 

5. Podmiňovací (conditional) slovesa

Tato slovesa se používají k vyjádření situací, které by se mohly stát za určitých podmínek. Jsou klíčová pro vyjádření hypotetických situací.

 • Příklad v češtině: Kdybych byl bohatý, koupil bych nový dům.
 • Příklad v angličtině: If I were rich, I would buy a new house.

 

6. Nedokonavá a dokonavá slovesa

Nedokonavá slovesa vyjadřují probíhající nebo dočasnou akci, zatímco dokonavá slovesa akci, která byla dokončena v minulosti.

 • Příklad v češtině (nedokonavé): Právě běhám.
 • Příklad v angličtině (continuous): I am running right now.
 • Příklad v češtině (dokonavé): Už jsem přečetl tu knihu.
 • Příklad v angličtině (perfect): I have read that book already.

 

7. Modelová (Model) slovesa

Modelová slovesa nám pomáhají tvořit zápor, otázky nebo vyjádření možnosti. Jsou klíčová pro vyjádření schopnosti, povinnosti, žádosti atd.

 • Příklad v češtině: Můj bratr umí hrát na klavír.
 • Příklad v angličtině: My brother can play the piano.

 

Jak se to naučit?

Procvičování sloves je klíčové pro posílení slovní zásoby a zlepšení dovednosti v anglickém jazyce. Existuje několik různých způsobů, jak se můžete systematicky učit a procvičovat slovesa. Zde jsou některé typy cvičení:

1. Flashcards (kartičky):

 • Popis: Vytvořte kartičky s jednou stranou obsahující sloveso a druhou stranou s jeho významem a příkladem věty.
 • Jak cvičit: Pravidelně procházejte kartičky a snažte se co nejrychleji spojit sloveso s jeho významem.

2. Používejte ve větách:

 • Popis: Vytvořte věty obsahující dané sloveso a používejte ho v různých časech a kontextech.
 • Jak cvičit: Pište vlastní věty nebo používejte připravené cvičení na dané sloveso. Zkuste také mluvit nahlas s použitím těchto sloves.

3. Online hry a aplikace:

 • Popis: Existuje mnoho online her a mobilních aplikací, které nabízejí zábavné a interaktivní cvičení kvízy na procvičování sloves.
 • Jak cvičit: Hrajte hry, které zaměřují pozornost na určitý druh sloves nebo nabízejí různé úrovně obtížnosti.

4. Čtení a poslech:

 • Popis: Čtěte knihy, články nebo poslouchejte audioknihy, kde se často vyskytují slovesa v různých kontextech.
 • Jak cvičit: Zaznamenejte si slovesa, která neznáte, a zkuste je použít ve vlastních větách. Posloucháním a čtením se naučíte, jak jsou slovesa běžně používána.

5. Konverzace a jazyková výměna:

 • Popis: Zapojujte se do konverzací v anglickém jazyce s rodilými mluvčími nebo jinými studenty.
 • Jak cvičit: Zaměřte se na používání sloves v reálných situacích. Diskutujte o svém dni, plánech nebo zážitcích.

 

Na závěr

Díky různým druhům sloves můžeme v angličtině přesněji vyjádřit své myšlenky a nuančně popsat různé situace. Každý typ slovesa nám přináší jedinečný pohled na strukturu věty a otevírá dveře k bohatšímu jazykovému projevu, který nám zas otevírá lepší životní, volnočasové i kariérní možnosti. Pochopení těchto sloves nám umožňuje komunikovat s větší jistotou a přesností.

Natálie Vrbová