Jak oddálit ejakulaci? Problém, který trápí zhruba 30 % mužů, lze řešit rozmanitými způsoby – znáte alespoň některé?

Jak oddálit ejakulaci? Pokud si alespoň příležitostně kladete podobnou otázku, věřte, že nejste zdaleka jediní. Problém s předčasným výronem semene řeší přibližně třetina mužů. A nemyslete si, zdaleka nejde jen o mladíky. Potíže s tím, že sexuální styk s partnerkou mnohdy končí podstatně dříve, než je žádoucí, mají i pánové starší. Co je v takové chvíli nejdůležitější? Začít o tom mluvit a nespoléhat na to, že se vše upraví samo. Fakt, že si s vaší ženou či s přítelkyní budete schopni v klidu sednout a na problém se podívat trochu s nadhledem, může být jedině ku prospěchu věci. Udělejte to pokud možno dříve, než nesoulad v sexu začne narušovat celé vaše soužití. Prostředky, které vám s tím pomohou, naštěstí existují. Některé jsou spolehlivější, jiné zaberou jen u někoho. Chcete o nich zjistit více? Není nic jednoduššího!

Jak oddálit ejakulaci? Milující partnerka je základ řešení!

Milující a chápavá partnerka je pro řešení intimních problémů každého muže zcela nepostradatelná. Jedině citlivý a zároveň věcný přístup může přinést očekávané výsledky a vrátit do vašeho milostného života tolik potřebnou harmonii. Netýká se to zdaleka jen potíží s předčasným vyvrcholením, ale téměř všeho, co může sex dvou lidí jakkoliv narušit. Obzvláště závažnou komplikací bývají i poruchy erekce, které mohou vznikat z nejrůznějších příčin. Jejich léčba je pak na citlivý přístup ženy podobně náročná jako snaha o náležité oddálení ejakulace. Význam vhodně zvolených metod, efektivních pomůcek či kvalitních preparátů je nesmírně důležitý, o tom nemůže být nejmenších pochyb. Bez milující partnerky, která vám při řešení vašeho společného problému bude oporou, vám však nic z toho zřejmě příliš nepomůže.

Míra závažnosti vašeho problému

Padla tu zmínka o potížích s erekcí. V souvislosti s tím můžeme uvést ještě zajímavý statistický údaj, který říká, že neschopnost dosáhnout ztopoření je podobně častou komplikací milostného života, jako předčasná ejakulace. Oba problémy ztrpčují intimní chvíle přibližně 30 % mužské populace. Společně s nimi pak strádají do jisté míry také jejich partnerky, to je pochopitelné. Jako by nestačilo, že mohou mít samy nejrůznější zábrany, které jim milostný život komplikují, jsou nuceny vypořádat se ještě s nedostatky svých mužů. Věděli jste, že odborníci na základě sebraných dat dnes už rozlišují míru problému, či chcete-li stupeň závažnosti předčasného vyvrcholení? Vypadá to zhruba následovně:

  1. Mírnější charakter potíží – k ejakulaci dochází do jedné, maximálně do dvou minut od začátku sexuálního styku.
  2. Středně závažný problém – vyvrcholení nastává jen několik vteřin po zavedení penisu do pochvy.
  3. Nejhorší varianta – muž ejakuluje ještě před samotným začátkem pohlavního aktu.

Hledání příčin

Kvalita sexuálního života obou partnerů je do značné míry závislá na tom, jak muž dokáže kontrolovat své vyvrcholení. Jestliže se mu to ani trochu nedaří a onen okamžik přichází příliš brzy, o kvalitním sexu, natožpak o spokojenosti partnerky, nemůže být řeč. Základem úspěšného řešení problému je nalezení jeho příčin. Některé z příčin jsou přitom čistě psychického rázu a mohou souviset s permanentním stresem, který má na člověka devastující vliv. Deprese nebo třeba jen pocity úzkosti, které mohou být vyvolány obavami ze selhání ve chvíli, kdy má dojít k prvnímu milování v novém vztahu, jsou rovněž poměrně obvyklé. Příčiny fyzické mají nejčastěji podobu problémů s prostatou a mnohdy tkví v nezdravém životním stylu. Chronická únava, které může mít různé důvody a proti níž lze často s úspěchem bojovat, bývá dalším faktorem negativně ovlivňujícím optimální fungování každého muže. Co s tím? Jaké metody či prostředky mohou být prospěšné v situaci, kdy se předčasná ejakulace stane téměř každodenní realitou? Jak tento zásadní okamžik milostného aktu oddálit?

5 tipů, které vám mohou pomoci

Konečně se dostáváme k tomu, jakými způsoby se lze s předčasným výronem semene vypořádat. Pomineme-li fakt, že je tomuto problému často možné předejít třeba jen úpravou již zmiňovaného nezdravého životního stylu, nabízí se hned několik možností, jak si s nastalou situací poradit. Vyzkoušet můžete následující věci:

  • KEGELOVY CVIKY
  • SPECIÁLNÍ HMAT
  • SILNÉ KONDOMY
  • KRÉMY A PILULKY
  • ZMĚNU POLOHY

Kegelovy cviky, silnější kondom či speciální hmat

Kegelovy cviky. Přestože je mnozí považují čistě za ženskou záležitost, není tomu tak. Jedná se o cvičení určené ke zpevnění svalů pánevního dna. Jeho podstatou je posílení svalů, které vám během močení umožňují zadržet proud moči. Na několik vteřin tyto svaly zatněte a opět povolte. Vše opakujte třeba desetkrát a to nejlépe několikrát za den. Výsledky se dostaví. K oddálení ejakulace můžete vyzkoušet také hmat, kterého se sice někteří pánové zbytečně trochu obávají, ale který v mnoha případech funguje. V čem spočívá? Partnerka vám chvíli před očekávaným výronem semene na 10 až 15 vteřin pevně stiskne špičku penisu. Ejakulace se nedostaví a sex může pokračovat. Nabízí se také použití kondomu se silnou stěnou, který učiní váš penis méně citlivým. Přestože se takovým kondomům řada mužů brání, obvykle celkem dobře fungují.

Krémy a pilulky nebo změna polohy

Krémy, které dovedou snížit citlivost penisu podobně jako silný kondom, sice také nejsou příliš oblíbené, ale opět fungují. Celkem běžně k dostání jsou i speciální preparáty v podobě tabletek, které vaše vyvrcholení patřičně oddálí. Za všechny jmenujme například přípravky s názvem „D-Force“ nebo „Prejac“. A je tu ještě volba vhodné polohy. „Misionář“ není právě polohou, která by byla pro řešení tohoto problému ideální. Pro oddálení ejakulace zvolte raději tu, kdy je žena nahoře. Obecně se také doporučuje během jediného pohlavního styku polohy střídat, protože tak dochází k přerušení stimulace penisu a tím i k oddálení „vrcholného okamžiku“.

Tušili jste, že se s předčasnou ejakulací potýká téměř každý třetí muž?

Natálie Vrbová